Danske Tegneserier

Texas


Numrene 1-2 fra 1956 er påtrykt årstallet 1955, men kan kendes på prisen 50 øre i stedet for 40 øre. Nr. 3-4 fra 1955 er uden angivelse af årstal. I Komiklex er årgangen 1956 opgivet til at indeholde numrene 1-24. Dette er ikke korrekt, der kom kun numrene 1-4.


Forlag
Interpresse A/S


Udgivelsesår

1954: 1-4
1955: 1-24
1956: 1-4