Danske Tegneserier

Forlaget Mjød
Tegn

Udgivelsesår: 1981-1982
Forlag: DanTegn
Forlaget Mjød